รายละเอียดการประชุม : ประชุมเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลโทรศัพท์กรมอนามัย 1/2564

รหัสงาน 126
วันที่ประชุม 4 พฤศจิกายน 2563
เวลา 09.30 - 12.00
ห้องประชุม ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ
อาคาร / ชั้น อาคาร 1 ชั้น 1
สถานที่ กรมอนามัย
เบอร์ติดต่อสอบถามผู้ประสานงาน 025904828
นัดหมายการเดินทาง -
หมายเหตุ -

สถานะการตอบรับเข้าร่วมการประชุม ให้ตอบรับเข้าร่วมก่อนวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563

ตอบรับเข้าร่วม
สถานะตอบรับเข้าร่วมแล้ว
เอกสาร

เอกสาร

ประกอบการประชุม

ดูเอกสาร