รายละเอียดการประชุม : ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย -

รหัสงาน 125
วันที่ประชุม 18 พฤศจิกายน 2563
เวลา 09.00 - 14.30
ห้องประชุม ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ
อาคาร / ชั้น อาคาร 1 ชั้น 1
สถานที่ กรมอนามัย
เบอร์ติดต่อสอบถามผู้ประสานงาน 02 590 4585
นัดหมายการเดินทาง -
หมายเหตุ -

สถานะการตอบรับเข้าร่วมการประชุม ให้ตอบรับเข้าร่วมก่อนวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

ตอบรับเข้าร่วม
สถานะตอบรับเข้าร่วมแล้ว
เอกสาร

เอกสาร

ประกอบการประชุม

ดูเอกสาร