รายละเอียดการประชุม : การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและขับเคลื่อนกระบวนการระบบเฝ้าระวังส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รหัสงาน 115
วันที่ประชุม 28 ตุลาคม 2563 - 29 ตุลาคม 2563
เวลา 9.00 - 16.30
ห้องประชุม โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา
อาคาร / ชั้น โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา
สถานที่ พระนครศรีอยุธยา
เบอร์ติดต่อสอบถามผู้ประสานงาน 025904301
นัดหมายการเดินทาง -
หมายเหตุ -

สถานะการตอบรับเข้าร่วมการประชุม ให้ตอบรับเข้าร่วมก่อนวันที่ 28 ตุลาคม 2563

ตอบรับเข้าร่วม
สถานะตอบรับเข้าร่วมแล้ว
เอกสาร

เอกสาร

ประกอบการประชุม

ดูเอกสาร