รายละเอียดการประชุม : สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2 1/2563

รหัสงาน 111
วันที่ประชุม 7 ตุลาคม 2563
เวลา 9.00 - 14.00
ห้องประชุม ห้องประชุมชิต ชัยวงศ์
อาคาร / ชั้น อาคาร 5 ชั้น 5
สถานที่ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
เบอร์ติดต่อสอบถามผู้ประสานงาน 4647
นัดหมายการเดินทาง -
หมายเหตุ -

สถานะการตอบรับเข้าร่วมการประชุม ระบบจะปิดการตอบรับภายในวันนี้

ตอบรับเข้าร่วม
สถานะตอบรับเข้าร่วมแล้ว
เอกสาร

เอกสาร

ประกอบการประชุม

ดูเอกสาร