รายละเอียดการประชุม : คณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจสนับสนุน 10/2563

รหัสงาน 110
วันที่ประชุม 22 กันยายน 2563
เวลา 09.00 - 14.00 น.
ห้องประชุม ้ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ
อาคาร / ชั้น อาคาร 1 ชั้น 1
สถานที่ กรมอนามัย
เบอร์ติดต่อสอบถามผู้ประสานงาน 0 2590 4818
นัดหมายการเดินทาง -
หมายเหตุ -

สถานะการตอบรับเข้าร่วมการประชุม ให้ตอบรับเข้าร่วมก่อนวันที่ 22 กันยายน 2563

ตอบรับเข้าร่วม
สถานะตอบรับเข้าร่วมแล้ว
เอกสาร

เอกสาร

ประกอบการประชุม

ดูเอกสาร