รายละเอียดการประชุม : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2563

รหัสงาน 108
วันที่ประชุม 10 กันยายน 2563 - 11 กันยายน 2563
เวลา 08.30 - 16.30
ห้องประชุม ณ โรงแรมริเวอร์ตัน จังหวัดสมุทรสงคราม
อาคาร / ชั้น ณ โรงแรมริเวอร์ตัน จังหวัดสมุทรสงคราม
สถานที่ ณ โรงแรมริเวอร์ตัน จังหวัดสมุทรสงคราม
เบอร์ติดต่อสอบถามผู้ประสานงาน 02-5904296
นัดหมายการเดินทาง -
หมายเหตุ -

สถานะการตอบรับเข้าร่วมการประชุม ให้ตอบรับเข้าร่วมก่อนวันที่ 10 กันยายน 2563

ตอบรับเข้าร่วม
สถานะตอบรับเข้าร่วมแล้ว
เอกสาร

เอกสาร

ประกอบการประชุม

ดูเอกสาร