รายละเอียดการประชุม : ประชุมเตรียมความพร้อมในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกรมอนามัย รอบ 12 เดือน”

รหัสงาน 104
วันที่ประชุม 14 สิงหาคม 2563
เวลา 09.30 - 12.00
ห้องประชุม ห้องประชุม 1 สำนักทันตสาธารณสุข
อาคาร / ชั้น อาคาร 5 ชั้น 3
สถานที่ กรมอนามัย
เบอร์ติดต่อสอบถามผู้ประสานงาน 0-2590-4641
นัดหมายการเดินทาง -
หมายเหตุ -

สถานะการตอบรับเข้าร่วมการประชุม ให้ตอบรับเข้าร่วมก่อนวันที่ 14 สิงหาคม 2563

ตอบรับเข้าร่วม
สถานะตอบรับเข้าร่วมแล้ว
เอกสาร

เอกสาร

ประกอบการประชุม

ดูเอกสาร