รายละเอียดการประชุม : ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกรมอนามัย รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสงาน 102
วันที่ประชุม 19 สิงหาคม 2563 - 21 สิงหาคม 2563
เวลา -
ห้องประชุม ห้องประชุมใหญ่
อาคาร / ชั้น อาคารหลัก
สถานที่ โรงแรมเอ-วัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา จังหวัดชลบุรี
เบอร์ติดต่อสอบถามผู้ประสานงาน 4647
นัดหมายการเดินทาง สถานที่นัดหมาย หน้าอาคาร 1 กรมอนามัย / รถออกเวลา : 14.00 น.
หมายเหตุ -

สถานะการตอบรับเข้าร่วมการประชุม ระบบจะปิดการตอบรับภายในวันนี้

ตอบรับเข้าร่วม
สถานะตอบรับเข้าร่วมแล้ว
เอกสาร

เอกสาร

ประกอบการประชุม

ดูเอกสาร