รายละเอียดการประชุม : การประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ จ้างเหมาบริการ สำนักงานเลขานุการกรม 4/2563

รหัสงาน 10
วันที่ประชุม 24 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 13.30 - 16.30
ห้องประชุม ประชุมสมบูรณ์ วัชโรทัย
อาคาร / ชั้น อาคาร 1 ชั้น 2
สถานที่ กรมอนามัย
เบอร์ติดต่อสอบถามผู้ประสานงาน 0 2590 4819
นัดหมายการเดินทาง -
หมายเหตุ -

สถานะการตอบรับเข้าร่วมการประชุม ให้ตอบรับเข้าร่วมก่อนวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

ตอบรับเข้าร่วม
สถานะตอบรับเข้าร่วมแล้ว
เอกสาร

เอกสาร

ประกอบการประชุม

ดูเอกสาร